Historia

Rzemieślnicy byli od wieków, z ich wytworem prac, wiedzy i kunsztu spotykamy się do dnia dzisiejszego i będziemy się spotykać dziś i w przyszłości. W XIII wieku powstały pierwsze Cechy. Po zakończeniu II wojny światowej w niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, rzemiosło Polskie rozpoczęło odtwarzanie swego etosu i potencjału. Regres jaki miał miejsce w latach 50-tych, został zahamowany wejściem w życie ustawy o działalności gospodarczej w latach 1988-1989 . Spowodowało to dynamiczny wzrost ilości przedsiębiorstw rzemieślniczych – działało blisko 600 tyś. zakładów.

Obecnie w Polsce jest około 2,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających około 6,6 mln osób, te firmy wytwarzają prawie 40% produktu krajowego brutto.

Organizacja rzemiosła zrzesza ponad 300 tyś. przedsiębiorstw, drugie 300 tyś. wywodzi z rzemiosła swój rodowód.

cech-piotrkow-hostoria-01-800 cech-piotrkow-hostoria-02-800 cech-piotrkow-hostoria-03-800 cech-piotrkow-hostoria-04-800 cech-piotrkow-hostoria-05-800 cech-piotrkow-hostoria-06-800 cech-piotrkow-hostoria-07-800 cech-piotrkow-hostoria-08-800 cech-piotrkow-hostoria-09-800 cech-piotrkow-hostoria-10-800 cech-piotrkow-hostoria-11-800 cech-piotrkow-hostoria-12-800 cech-piotrkow-hostoria-13-800 cech-piotrkow-hostoria-14-800 cech-piotrkow-hostoria-15-800 cech-piotrkow-hostoria-16-800 cech-piotrkow-hostoria-17-800 cech-piotrkow-hostoria-18-800 cech-piotrkow-hostoria-19-800 cech-piotrkow-hostoria-20-800 cech-piotrkow-hostoria-21-800 cech-piotrkow-hostoria-22-800 cech-piotrkow-hostoria-23-800 cech-piotrkow-hostoria-24-800 cech-piotrkow-hostoria-25-800 cech-piotrkow-hostoria-26-800 cech-piotrkow-hostoria-27-800 cech-piotrkow-hostoria-28-800 cech-piotrkow-hostoria-29-800 cech-piotrkow-hostoria-30-800 cech-piotrkow-hostoria-31-800 cech-piotrkow-hostoria-32-800 cech-piotrkow-hostoria-33-800 cech-piotrkow-hostoria-34-800 cech-piotrkow-hostoria-35-800 cech-piotrkow-hostoria-36-800 cech-piotrkow-hostoria-37-800 cech-piotrkow-hostoria-38-800