O nas

O nas

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wspólników spółki cywilnej posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek.

W Polsce i na świecie rzemiosło jest istotnym elementem uzupełniającym przemysł i wpływającym na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju, zmniejsza bezrobocie i wspomaga system oświaty.

W związku z postępującym unowocześnieniem procesu wytwarzania w rzemiośle, dochodzi do zatarcia różnic między przemysłem zwłaszcza drobnym, a rzemiosłem.

Proponujemy Wam, Drodzy abyście zastanawiając się wspólnie z rodzicami, wychowawcami, kolegami nad wyborem zawodu, przyszłego miejsca nauki i pracy, wzięli także pod uwagę możliwość pozostania rzemieślnikiem.

Młodzi ludzie, najczęściej po szkole podstawowej kształcą się w zakładach rzemieślniczych w całym kraju w ponad 100 zawodach.

Spotkania rzemieślników odbywają się kilkanaście razy w roku. Doświadczeni mistrzowie przekazują uczniom wiedzę praktyczną i teoretyczną. Ambitni uczniowie po zakończeniu nauki otrzymują dyplomy czeladnika, następnie mistrza i mogą dalej studiować i kończyć studia.

Wyróżniają się znajomością zawodu, wytrzymałością oraz rzetelną i uczciwą pracą.